Начало \ Продукти \ 

Статистика на сайта

Какво представлява
Модул „Статистика” позволява получавана на актуална и детайлна статистистическа информация относно трафика на сайта: брой посещения, брой разгледани заявки, брой „хитове”, обем на изтеглената информация - всичко групирано по месеци, дни, часове, адреси, от които е посетен сайта, страни, от които са посещенията и др. Този модул е неотменна част от Вашият сайт и Системата за управление на съдържанието MARKET® WebBuilder и чрез парола за достъп Вие можете по всяко време да получите данните отностно посещенията и активността на Вашият сайт. Модулът дава сведения, както за моменто състояние, така и за динамиката на развитие на Вашият сайт.

най-горе

Как работи на сайта
Модулът „Статистика” няма пряко проявление на Вашият сайт. Достъпът до него е класифициран и само Вие и оторизираните от Вас лица могат да го използват.

най-горе

Как се управлява
Модул „Статисика” е напълно автоматизиран.

най-горе

За какво е подходящ
Модул „Статисика” е незаменим инструмент, когато искате да самооцените вашият сайт. Модулът предоставя абсолютно обективна статистическа информация касаеща развитието на вашият сайт.

най-горе


Сайтът се поддържа с MARKET ® WebBuilder
Последно обновяване  04  Ноември  2010 ( четвъртък )  

HTML CSS